Tečaj argentinskog tanga za početnike

ponedjeljkom 19:30-21:00h od 26.10.2020.
"Plesni studio Fever" Ulica grada Vukovara 271

☎️ +385 91 107 1007